Regulamin

Regulamin świadczenia usług sklepu safemask.pl

 • 1

safemask.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest RENATA MAKUSZAK-KRZYŻANIAK prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ARTMACHINA RENATA MAKUSZAK-KRZYŻANIAK z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świątnickiej 17-19/7, 52-018, wpisaną do CEIDIG,  NIP 8991156048. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie safemask.pl

 • 2

Safemask.pl jest sklepem internetowym sprzedającym maski antysmogowe i części zamienne do nich.

 • 3
 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem safemask.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
 • 4
 1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (safemask.pl/rejestracja) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego towaru, wybór liczby sztuki kliknięcie znaku „Dodaj do koszyka”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 3. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail  potwierdzający przyjęcie zamówienia. 
 • 5
 1. Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a safeboard.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.
 • 6
 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek safemask.pl, który pokrywa związane z tym koszty.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, safemask.pl  zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, safemask.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi safemask.pl.
Ta strona korzysta z plików cookie i prosi o podanie danych osobowych w celu usprawnienia przeglądania.
Koszyk